TRÍCH LƯỢC DANH SÁCH CÁN BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA H. TÂN KỲ

TRÍCH LƯỢC DANH SÁCH

CÁN BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA H. TÂN KỲ

Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức Danh Chức vụ công việc đang đảm nhiệm Số Điện Thoại Ghi chú
Nam Nữ
A 1 2 3 4 5 6
P. Hành chính
1 Thái Hải Đăng 9/12/1967 BS CKI Giám đốc 0914266511
2 Hoàng Văn Sâm 6/19/1964 BS CKI P.Giám đốc 01279360567
3 Hoàng Việt Phương 6/7/1980 ĐH ĐD Trưởng phòng hành chính 0944343808
4 Giản Viết Mãi 6/12/1962 Lái xe Nhân viên 0918188928
5 Lê Thanh Giang 12/2/1972 NV Nhân viên 0914266325
6 Nguyễn Văn Long 10/20/1963 NV Nhân viên 0948541261
Phòng Kế hoạch tổng hợp
1 Thái Văn Sửu 7/30/1961 Bác sỹ Trưởng phòng KHTH 0915670231
2 Nguyễn Thị Vinh 10/1/1962 Y Sỹ Nhân viên 0913106714
3 Đào Minh Phong 7/16/1983 KS. CNTT CNTH 0912922161
4 Nguyễn Văn Lương KS. CNTT CNTH 0986053989
4 Thái Thị Thuỷ 11/10/1985 Dược sỹ Nhân viên 0948306988
5 Hoàng Thị Ngọc 8/8/1985 Điều dưỡng Nhân viên 0984307780
Phòng Tài chính kế toán
1 Nguyễn Tất Thành 9/26/1980 Kế toán Kế toán Trưởng 0919535886
2 Lê Anh Đức 12/2/1979 Kế toán Nhân viên 0947629327
3 Nguyễn Thị Thảo 11/19/1980 Kế toán Nhân viên 0944019757
4 Đậu Thị Huyền 12/2/1991 Kế toán Nhân viên 01656261697
5 Lang Thị Mai Ngọc 6/4/1986 Kế toán Nhân viên 0945925345
6 Nguyễn Thị Thu Sương 11/1/1988 Kế toán Nhân viên 0916884248
7 Phan Thị Minh 8/27/1988 Kế toán Nhân viên 0936217239
8 Nguyễn Thị Nhường 12/5/1983 Kế toán Nhân viên
Phòng Điều Dưỡng
1 Võ Thị Nhã 2/5/1985 ĐH ĐD Điều dưỡng trưởng BV 0943893329
2 Nguyễn Thị Giang 10/10/1968 Điều dưỡng Phó phòng 01295797811
3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 9/20/1976 ĐH ĐD Nhân viên 0942534666
Khoa Nội – Nhi – Lây
1 Phạm Văn Nguyên 6/22/1969 BS CKI Trưởng khoa 0962431669  
2 Hồ thị Thu 4/24/1974 Bác sỹ Phó khoa 01238501557
3 Phạm Xuân Dũng 5/11/1981 BS CKI PP Kế hoạch 0948313948
4 Hoàng Thị Hiên 4/14/1980 CN ĐD ĐD Trưởng khoa 0949295242
5 Nguyễn Thị Quý 8/5/1971 Điều dưỡng Nhân viên 01693765342
6 Nguyễn Thị Hường 8/28/1965 Hộ lý Nhân viên 0946363718
7 Hoàng Thị Nga 3/22/1987 Điều dưỡng Nhân viên 0916788486
8 Tô Thị Minh 1/5/1963 Điều dưỡng Nhân viên 0943114705
9 Lang Thị Ngoãn 10/18/1968 Điều dưỡng Nhân viên 0974339349
10 Hoàng Thị Quế 12/2/1976 Điều dưỡng Nhân viên 01272585388
11 Hoàng Thị Lương 9/17/1985 Bác sỹ Nhân viên 0913636455
12 Võ Thị Hương 11/28/1971 Bác sỹ Nhân viên 01274236159
13 Trần Thị Hồng 3/16/1965 Điều dưỡng Nhân viên 0912026414
14 Hoàng Thị Hảo 12/5/1983 Điều dưỡng Nhân viên
15 Phan Thị Nhung 11/22/1989 Điều dưỡng Nhân viên 01643987216
16 Dương Trọng Phú 9/23/1988 Điều dưỡng Nhân viên
17 Nguyễn Thị Thu 5/2/1964 Hộ lý Nhân viên
18 Hồ Thị Hiên 9/22/1978 Hộ lý Nhân viên
19 Nguyễn Thị Ngọc Hà 3/16/1980 Điều dưỡng Nhân viên 0946618114
20 Trần Hùng Hải 11/5/1984 Điều dưỡng Nhân viên 0942636266
21 Bùi Thị Bích 10/10/1983 Điều dưỡng Nhân viên
22 Phạm Xuân Kỳ 12/23/1968 Bác sỹ Nhân viên 01274148665
23 Cao Thị Mỹ 10/15/1981 Điều dưỡng Nhân viên
24 Nguyễn Thị Mịn 9/21/1985 Điều dưỡng Nhân viên
25 Lê Thị Tú Oanh 6/9/1984 Điều dưỡng Nhân viên
Khoa Ngoại chung
1 Vi Văn Hùng 3/29/1972 BS CKI Trưởng Khoa 0919536388
2 Ngô Thị Lệ Thuý 10/31/1969 Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng 0949868723
3 Lê Hoàng Sơn 11/15/1973 Bác sỹ Nhân viên 0915317858
4 Thái Văn Thành 8/29/1976 Bác sỹ Nhân viên 0913196198
5 Thái Khắc Hoàn 9/25/1981 Điều dưỡng Nhân viên 0915454008
6 Cao Thị Bích Huyền 6/24/1983 Điều dưỡng Nhân viên 0916936930
7 Hoàng Thị Thanh Liễu 11/15/1983 Điều dưỡng Nhân viên 0943805083
8 Lê Thị Oanh 1/10/1977 Điều dưỡng Nhân viên
9 Nguyễn Thị Thuỷ 5/20/1985 Điều dưỡng Nhân viên
10 Nguyễn Văn Thảo 6/20/1985 Điều dưỡng Nhân viên 0946073555
11 Giản Thị Hải 12/2/1967 Hộ lý Nhân viên
12 Nguyễn Thị Chinh 5/15/1974 Điều dưỡng Nhân viên
13 Trương Công Báo Bác sỹ Nhân viên 0969529416
14 Tạ Thị Duyên 10/10/1982 Điều dưỡng Nhân viên 01296501173
Khoa Phụ Sản
1 Phạm Thị Hiền 12/18/1975 BS CKI Trưởng khoa 0912438307
2 Đặng Thị Lân 10/14/1982 Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng 0943171377
3 Nguyễn Thị Lành 2/17/1977 Hộ lý Nhân viên
4 Lô Thị Thân 9/1/1980 Hộ Sinh Nhân viên 0915162112
5 Nguyễn Thị Huyền 9/12/1985 Hộ Sinh Nhân viên 0916412985
6 Hoàng Thị Vinh 6/15/1962 Hộ Sinh Nhân viên
7 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 6/18/1983 Hộ Sinh Nhân viên 0944504898
8 Lê Thị Phúc 9/29/1971 Hộ Sinh Nhân viên 0919536399
9 Lê Thị Hài Hoà 8/22/1981 Hộ Sinh Nhân viên 0946297345
10 Trương Thị Linh 1/29/1986 Hộ Sinh Nhân viên
11 Nguyễn Thị Hoa 9/12/1973 Hộ Sinh Nhân viên
12 Giản Viết Hợp 7/27/1985 Bác sỹ Nhân viên 0917127785
13 Phan Thị Dũng 1/2/1975 Hộ Sinh Nhân viên
Khoa Khám Bệnh
1 Phan Thanh Hải 3/6/1977 BS CKI Trưởng khoa 0918556115
2 Nguyễn Thị Thu Hường 6/18/1968 Bác sỹ Phó khoa 0946246227
3 Đặng Thị Huy 1/26/1965 Điều dưỡng Nhân viên
4 Nguyễn Thị Thanh Bình 11/20/1982 Điều dưỡng Nhân viên
5 Nguyễn Thị Minh 4/26/1982 Điều dưỡng Nhân viên 0977216248
6 Nguyễn Thị Hường 10/12/1966 Y Sỹ Nhân viên 01273733519
7 Thái Đắc Hạnh 12/21/1962 Y Sỹ Nhân viên 0912163548
8 Nguyễn Cao Gia Nguyên 8/16/1980 Bác sỹ Nhân viên 0945475402
9 Lô Văn Cung 1/21/1962 Bác sỹ Nhân viên 0919977225
10 Trần Thị Huệ 10/17/1961 Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng
11 Thái Thị Mai 1/1/1967 Điều dưỡng Nhân viên 0943788558
12 Đoàn Thị Tuyết 5/1/1982 Điều dưỡng Nhân viên
13 Trương Thị Thu Thủy 8/24/1986 Điều dưỡng Nhân viên
14 Trần Thị Lương 5/25/1970 Bác sỹ Nhân viên 0919095146
15 Vi Thị Yến 8/29/1988 Điều dưỡng Nhân viên
16 Phạm Thị Nga 10/1/1986 Bác sỹ Nhân viên 0915084609
Khoa Xét Nghiệm – XQ
1 Tăng Văn Hạnh 5/28/1970 Bác sỹ Trưởng khoa 0943937234
2 Lê Viết Hưng 8/16/1973 Bác sỹ Phó Khoa 0949965676
3 Nguyễn Thị Nga 8/3/1967 KTV KTV trưởng 012545797719
4 Đậu Quang Lục 8/12/1962 KTV Nhân viên 0915670641
5 Nguyễn Thị Hà 8/10/1973 KTV Nhân viên
6 Nguyễn Thị Hậu 12/2/1987 Điều dưỡng Nhân viên
7 Nguyễn Quốc Quân 1/24/1983 KTV Nhân viên 0946718555
8 Nguyễn Quốc Việt 10/21/1984 KTV Nhân viên 0912588775
9 Lê Thị Liên 7/18/1963 KTV Nhân viên 0915650456
10 Trần Phượng Linh 11/28/1985 KTV Nhân viên 0919534985
11 Đinh thị Hải Yến 7/15/1987 KTV Nhân viên 0915157987
Khoa Dược
1 Đinh Văn Lâm 11/15/1962 DS CKI Trưởng khoa 0982882067
2 Nguyễn Công Đường 12/6/1961 Dược sỹ Phó khoa 0919536963
3 Thái Thị Thanh Lân 2/21/1984 DS ĐH Nhân viên 01258519177
4 Thái Thị Hoài 6/12/1985 Dược sỹ Nhân viên 0919535129
5 Đặng Thị Hiền 10/8/1985 Dược sỹ Nhân viên 0917303029
6 Vương Thị Châu Lộc 11/16/1984 Dược sỹ Nhân viên 0919535988
7 Nguyễn Thị Xuân 2/16/1982 Dược sỹ Nhân viên 0943112281

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *